Twój koszyk jest pusty

Ribcap chroni i ogrzewa

Normy

Ribcap spełnia standardy EU

Ribcap był testowany przez Szwajcarską Radę Zapobiegania Wypadków (BfU Swiss). Instytucja uznała, że produkt spełnia wymagane normy. Znak CE potwierdza zgodność z Europejską Dyrektywą 89/686/EWG, która dotyczy realizacji wymagań ochrony indywidualnej.

PPE Model Category I. Dyrektywa 89/686/EEC (dyrektywa o środkach ochrony indywidualnej). „Uwaga: Ribcap nie ma tych samych właściwości ochronnych co kask”